En nu?

Het doel van deze oefening is erachter te komen wat je medespeler graag wil spelen en daardoor de blokkade een stapje voor te zijn. Verdeel de groep in tweetallen. Van elk tweetal is de ene speler de uitvoerder en de ander is de bedenker. De uitvoerder vraagt telkens ‘En nu?’, waarop de bedenker een spelsuggestie doet. De uitvoerder mag deze spelsuggestie alleen aannemen als hij daar echt zin in heeft. Zo niet, dan zegt hij (op een vrolijk lachende wijze) ‘nee’ en stelt wederom de vraag ‘En nu?’.

Let er als uitvoerder op dat je niet te gemakkelijk een spelsuggestie accepteert; je moet er echt zin in hebben. Het doel is tenslotte om de bedenker te leren wat goede spelsuggesties zijn teneinde te voorkomen dat je in een scène blokkeert doordat een slechte spelsuggestie gegeven wordt.

Scroll naar boven