Bestuur


Wibrich Boskma

Interne betrekkingen / WedstrijdCie in collegejaar 2018-2019

Eva Stronkman

Voorzitter in collegejaar 2018-2019

Mark Huizingh

Secretaris in collegejaar 2018-2019

Lilian Sung

Penningmeester in collegejaar 2018-2019


Design: Jonathan Juursema - Maintenance: Pro Deo WebCie