Choreograaf

Choreograaf

Een speler staat direct op en speelt de choreograaf. Hij of zij pakt de overige drie spelers om en om bij de hand en laat deze eventueel met hulp van het publiek enige artistieke bewegingen maken, een choreografie. Daarna wordt het publiek om een gegeven (emotie, beroep, locatie enz.) gevraagd waarna we een scène zien met dat gegeven én die choreografie. Dit wordt drie keer herhaald met verschillende gegevens.

Belangrijk is dat de choreografie niet te uitgebreid wordt en de spelers met de choreografie contact kunnen maken met elkaar tijdens het spel. Het is dus een soort Drie in de pan, waarbij voor elke scène de bewegingen al gedefinieerd zijn, maar moet steeds andere betekenis aan die bewegingen gegeven worden.

Drie in de pan

Drie in de pan

Een korte, neutrale scène wordt gespeeld, waarna een (overgebleven) speler Freeze! roept en het publiek vraagt om een emotie. De scène wordt vervolgens herhaald in deze emotie. Er wordt drie keer een emotie gevraagd.

Variant 1: behalve emoties kan men ook filmgenres, muziekgenres of combinaties van deze gegevens aan het publiek vragen. Men spreekt dan ook wel van een Drie-in-de-pan-plus.

Variant 2: Als in plaats van emoties alleen muziekgenres worden gevraagd spreekt men van een Muzikale drie-in-de-pan.

Variant 3: In plaats van emoties vraag je spelvormen. N.B. dit vraagt publiek, dat de spelvormen kent. Uitermate geschikt voor toernooien. Men spreekt hier ook wel over een Multi-game.

Drie in de pan cumulatief

Drie in de pan cumulatief

Twee of drie spelers spelen een korte neutrale scène die daarna drie keer wordt nagespeeld. Het idee is dat de scène ten gevolge van het gevraagde iets verandert.
Net zoals bij de Drie in de pan plus -versie kan de neutrale scène zowel in een emotie worden herhaald als in een tijdperk, muziekgenre, filmgenre of iets anders geks. Echter, bij iedere herhaling worden de vorige gegevens *ook* gespeeld.

Bijvoorbeeld: in de eerste herhaling wordt om een emotie gevraagd, waarop ‘angst’ door het publiek wordt gegeven. Bij de tweede herhaling wordt om een filmgenre gevraagd, het publiek biedt ‘hiphop’. De tweede herhaling wordt dan gespeeld in een ‘angstige hiphop’. Bij de derde herhaling komt er uiteraard nog een gegeven bij.

Drie in de pan plus

Drie in de pan plus

Twee of drie spelers spelen een korte neutrale scène die daarna drie keer wordt nagespeeld. Het idee is dat de scène ten gevolge van het gevraagde iets verandert. Bij de +-versie kan de neutrale scène zowel in een emotie worden herhaald als in een tijdperk, muziekgenre, filmgenre of iets anders geks.