Zinnetje

Aan het publiek wordt een lokatie of een relatie tussen twee spelers gevraagd. Eén van de twee spelers (de raadspeler) verlaat de zaal. Dan vraagt men aan het publiek een spreekzin, die de raadspeler tijdens de scène moet gaan zeggen.

N.B. het is handig te vragen om een zin die te maken heeft met het eerste gegeven. De raadspeler komt terug en begint samen met de andere spelers een scène te spelen. Via zo normaal mogelijk spel moeten de andere spelers de raadspeler zo ver krijgen, dat hij de juiste spreekzin zegt.

Scroll naar boven