Madrigaal

Elke speler krijgt een slogan of een andere standaard zin. Om de beurt komen de spelers het toneel op, hun zin zingend in een kerkelijk middeleeuws gezang in een eigen melodie die telkens wordt herhaald tot dit vierstemmig klinkt. (NB. Dit doet denken aan een Muzikale machine.)

Terwijl drie spelers gewoon doorgaan stapt de vierde speler naar voren en soleert in dezelfde muziekstijl, de madrigaal. De tekst die hij zingt in zijn solo is een mix van alle woorden uit de vier zinnen. De solo stopt als een nieuwe zin is gevormd op een nieuwe melodie. Met deze nieuwe melodie en zin stapt de speler terug de begeleiding in. De andere spelers doen om de beurt hetzelfde tot er 4 nieuwe originele zinnen zijn ontstaan en het lied stopt.

Scroll naar boven