Iers drinklied

Het Iers drinklied wordt gespeeld met 4 spelers. Deze gaan op een rij naast elkaar staan met het gezicht richting het publiek.

Als input voor het lied worden meestal zaken gevraagd als: kleine dagelijkse ergernissen of problemen, een bijzondere gebeurtenis, of een beroep. Alles kan eigenlijk, als het zich maar leent voor een jolig drinklied 🙂

Het lied bestaat uit 4 coupletten van elk 8 regels. De eerste speler begint, en doet van dat couplet ook de vijfde regel. De tweede speler doet de tweede en zesde regel, enzovoorts. Als alle spelers hun 2 regels gezongen hebben, volgt het refrein.

De complete structuur van het lied is als volgt:

1. Alle spelers zingen gezamenlijk twee keer het refrein bestaande uit een Iers-klinkend “Ohhhhh Aiy de, Aiy de, Aiy de, Aiy de, Aiy de, Aiy de, Aiy.”;

2. Speler 1 start het 1e couplet;

3. Dan volgt het refrein;

4. Speler 2 start het 2e couplet;

5. Dan volgt weer een refrein;

6. Speler 3 start het 3e couplet;

7. Dan weer een refrein;

8. Speler 4 start het 4e en laatste couplet;

9. Dit wordt afgesloten door een refrein waarbij de 2e regel langer getrokken wordt, dus met een ‘uithaal’:

“Oh aye de dye de dye de dye de dyyeeeee deeeee dyyyyyyeeee deeee dyeeeee!”

Het rijmschema van de coupletten is ABAB (dus alleen regel 2 en 4 hoeven te rijmen). Van vitaal belang is dat regel 2 en 4 ook daadwerkelijk rijmen: al moet je een onzinwoord of uitroep gebruiken, zorg dat deze twee regels rijmen!

De spelers hoeven hun tekst niet persé te zingen: spreek-zingen is ook prima, als je het ritme maar (enigszins) volgt. Gedurende het hele lied wiegen de spelers een denkbeeldige ‘pint’ (die ze in de hand voor zich houden) mee op de maat van de muziek.

Het Ierse drinklied wordt meestal gebracht in de vorm van een verhaal van het type “wat ik vandaag toch meegemaakt heb…”. Het 4e/laatste couplet eindigt het liefst met een snedige uitsmijter of een grappige moraal: die mag best vrij plat zijn, want het is tenslotte een drinklied!

Het is een ideale afsluitende game, want alle 4 de spelers doen mee, hij is muzikaal, en de game duurt altijd even lang (een paar minuten bij een redelijk tempo). En de game nodigt uit door meezingen en -deinen door de zaal!

Scroll naar boven