Two line vocabulary

Er wordt een scene gespeeld, waarbij twee van de spelers de beperking hebben om maar twee zinnen te mogen gebruiken. Je vraagt dus aan het publiek voor elk van de spelers twee zinnen die ze mogen gebruiken. Houd deze lekker simpel en kort, zoals: ‘Wat een verassing’ en ‘Dat had ik altijd al willen doen’. Probeer juist te gaan voor positieve zinnen omdat negatieve zinnen al snel tot een blokkade lijden. In de scene is de taak aan de overige speler(s) om er toch een heel verhaal van te maken waarin de twee zinnen juist gerechtvaardigd worden.