Privacyverklaring

Theatersportvereniging TSV Pro Deo, gevestigd te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: zie onderaan deze pagina. Het bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van TSV Pro Deo en is te bereiken via bestuur@prodeo.utwente.nl.

Persoonsgegevens

TSV Pro Deo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Op de website

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Studentnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

In de ledenadministratie

 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Doel

TSV Pro Deo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Contact te kunnen onderhouden ten bate van je lidmaatschap

Bewaring

Op de website

TSV Pro Deo bewaart persoonsgegevens op de website op de servers van StudentenNetTwente (SNT). Toegang tot de gegevens van derden is uitsluitend voorbehouden aan de websitecommissie en het zittend bestuur.

In de ledenadministratie

TSV Pro Deo bewaart haar ledenadministratie digitaal op DropBox, waartoe toegang is uitsluitend voorbehouden aan het zittend bestuur. Back-up van deze data gebeurt geautomatiseerd door DropBox. TSV Pro Deo bewaart archieven, welke persoonsgegevens van leden kunnen bevatten, in een afgesloten kast in een afgesloten bergruimte, welke wij delen met de cultuurverenigingen van de Universiteit Twente, in gebouw de Vrijhof. Toegang hiertoe is uitsluitend voorbehouden aan het zittend bestuur.

Bewaartermijn

TSV Pro Deo hanteert een bewaartermijn van 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bij TSV Pro Deo. Op jouw verzoek kunnen je persoonsgegevens eerder verwijderd worden. Neem hiervoor contact op met bestuur@prodeo.utwente.nl.

Derden

TSV Pro Deo verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Direct marketing

TSV Pro Deo maakt geen gebruik van direct marketing-technieken.

Cookies en vergelijkbare technieken

TSV Pro Deo gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TSV Pro Deo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@prodeo.utwente.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TSV Pro Deo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

TSV Pro Deo beveiligt de persoonsgegevens van haar leden op de volgende manieren:

 • Systemen zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Opslagmedia zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De website is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Telefoons en tablets zijn beveiligd met een code of vingerherkenning
 • Kasten en bergruimtes zijn beveiligd met een slot met sleutel

TSV Pro Deo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@prodeo.utwente.nl.