Spelhel

De spelhel is een game waarbij één persoon de verteller is, één persoon alle karakters speelt, één persoon alle stemmen doet en één persoon alle voorwerpen speelt.

ACE

Bij de ace staat er een persoon vooraan en drie personen daarachter. De voorste persoon zal een verhaal vertellen. De achterste plekken staan voor ‘Action’, ‘Color’ en ‘Emotion’. Vanaf deze plek kun je de voorste persoon aftikken en het verhaal overnemen maar dan door juist actie, kleur of emotie toe te voegen afhankelijk van waar de speler vandaan komt. De afgetikte speler neemt de lege plek weer in. Bij actie laat je echt iets gebeuren in het verhaal, terwijl bij kleur juist de tijd stil staat en de sfeer en omgeving omschreven wordt en bij emotie wordt beschreven wat de gevoelens van de personen in het verhaal zijn.

De Pannenkoek

Bij de pannenkoek wordt een van de spelers door het publiek verkozen tot ‘de pannenkoek’. Deze persoon zal zelf geen personage spelen in de scene, maar zal ondersteunend zijn aan twee van zijn medespelers: A en B. Met A zal de pannenkoek om de beurt een woord spreken. Met speler B zal de pannenkoek in één stem spreken. Verder is het een vrije impro.

Apenkooien

Het doel van de Apenkooi is om met gebruikmaking van zo veel mogelijk games een verhaal neer te zetten. Door de karakteristieke elementen van verschillende spelstructuren snel naar voren te brengen herkent het publiek telkens weer een nieuwe game. Naast het hilarische effect van de wisselingen biedt het de gelegenheid om de situaties in het verhaal van veel kanten te belichten. Het is een uitdaging om het verhaal simpel genoeg te houden zodat het niet ten onder gaat aan de veelheid van vormen waarin het gepresenteerd wordt.

NB Deze game is evenals de “Multigame” alleen te spelen bij publiek dat bekend is met theatersport. NB2 Deze game dankt zijn naam aan zijn uitermate geschiktheid om de laatste repetitie voor de vakantie gespeeld te worden.

Bankje

Drie spelers zitten naast elkaar op een bankje en vertellen alledrie voor zich uitstarend een verhaal. Een speler kan de vertellende speler onderbreken door op een woord dat valt een associatie te maken en met zijn eigen verhaal verder te gaan. Voorbeeld: speler 1: “En toen heeft mijn vrouw me verlaten en al mijn spullen meegenomen”, speler 2: “Een mijn, ik stapte gewoon op een mijn, maar ik had gelukkig geen kleerscheuren”, speler 3: “Dus ik scheurde haar jurkje van haar lijf…..” enzovoort.

De spelers kunnen overnemen wanneer ze willen, niet noodzakelijk in een volgorde. Het is handig eerst te beginnen met lange bogen, waarbij het overneemprincipe nog niet zo duidelijk is, en vervolgens steeds kortere bogen te maken, toewerkend naar een climax.

Choreograaf

Choreograaf

Een speler staat direct op en speelt de choreograaf. Hij of zij pakt de overige drie spelers om en om bij de hand en laat deze eventueel met hulp van het publiek enige artistieke bewegingen maken, een choreografie. Daarna wordt het publiek om een gegeven (emotie, beroep, locatie enz.) gevraagd waarna we een scène zien met dat gegeven én die choreografie. Dit wordt drie keer herhaald met verschillende gegevens.

Belangrijk is dat de choreografie niet te uitgebreid wordt en de spelers met de choreografie contact kunnen maken met elkaar tijdens het spel. Het is dus een soort Drie in de pan, waarbij voor elke scène de bewegingen al gedefinieerd zijn, maar moet steeds andere betekenis aan die bewegingen gegeven worden.

Cranberrie Plus

Cranberrie Plus

Je vraagt aan het publiek een beperking voor als je met één speler op het speelvlak staat, een beperking voor als je met twee spelers op het speelvlak staat, voor met drie spelers en voor met vier spelers.

Bijvoorbeeld: als er een speler op het toneel staat moet deze op de grond liggen, twee spelers moeten elkaars stemmen doen, bij drie spelers wordt er een liedje gezongen en vier spelers rijmen op elkaar… of wat het publiek maar verzint natuurlijk!

Leuk is het wanneer het aantal op het speelvlak aanwezige spelers naar het einde toe steeds vaker wisselt.

Deze game is bedacht door team Cranberrie op het lustrumtoernooi van Pro Deo in 2003.

Detective (film noir)

Een speler gaat de zaal uit. Uit het publiek wordt een motief voor een moord gevraagd en wie de moord begaan heeft. Wie de spelers zijn en wat ze verder met de moord te maken hebben wordt expliciet niet gevraagd.

De eerste speler komt weer de zaal in en zal detective spelen in film noir stijl, dus met veel terzijdes waarin hij even het publiek deelgenoot maakt van zijn gedachtes. De overige spelers worden in de loop van het verhaal geïntroduceerd wanneer nodig. Ook eventueel bewijsmateriaal wordt ter plekke verzonnen en goedgepraat.

Het eventuele doel van de game is dat de detective het motief en de moordenaar raadt.

Deze game is verzonnen door Patio 8.

Doorgedraaid

Doorgedraaid

2 spelers krijgen situatie en relatie. Zodra een van de spelers aan de zijkant een mooie emotie ziet, klapt deze en geeft aan welke emotie nog groter kan. Dan gebeurt er het volgende:
– Degene die de emotie speelde gaat zitten.
– Degene die mee speelde neemt de plek over om de emotie groter te gaan spelen.
– Degene die klapte neemt de resterende positie over.

De laatst uitgevoerde actie wordt nu opnieuw uitgevoerd, maar dan met een sterkere emotie.

Druppel

Druppel

De druppel is een schitterende game, waarin een scène als volgt wordt opgezet: De eerste speler komt op, en speelt een (incomplete) scene. Daarna wordt de scene opnieuw gedaan, maar nu met twee spelers, enzovoorts, totdat bij vier spelers de scene compleet is.

Let op! Geef als eerste paar spelers goed aan waar openingen liggen, die volgende speler(s) kunnen invullen.

Deze game is bedacht door team Rooibos op het lustrumtoernooi van Pro Deo in 2003.

Deze game is ook bekend als Gestold frituurvet.

Dubbele dub

Dubbele dub

In een dubbele dub doen twee spelers elkaars stem. De secretaresse doet de stem van de baas en de baas doet de stem van de secretaresse. Dit is technisch een erg moeilijke game, omdat je als speler niet alleen moet opletten wat er voor jou gezegd wordt, maar ook nog eens voor een ander moet praten.

Dit levert vaak voor zowel de spelers als het publiek een uitermate chaotische situatie op. Een derde speler kan opkomen wiens stem gedaan wordt door de vierde speler die dan nog aan de kant zit. Ook de vierde speler kan nog opkomen, wiens stem dan ook gedaan wordt door de derde speler.

Dubben

Dubben

Een speler doet zowel zijn eigen stem, als die van een ander. Deze tweede speler praat zelf helemaal niet. In een gewone dub kan met twee spelers gewerkt worden, al kan er een derde speler opkomen, die dan gewoon zijn eigen stem heeft. Verschil tussen de dub en de playback is dat in de dub de speler die de stemmen doet, zelf ook deelneemt aan de scène.

Variant: Twee spelers spelen, waarbij speler 1 de stem van speler 2 doet, en speler 2 de stem van speler 1. Dit heet Dubbele dub.