Adoptie

Een speler (het adoptie kind) verlaat de zaal. De andere spelers vragen aan het publiek om twee bekende personen. Daarnaast vragen ze een voorbehoedsmiddel en wat daarmee is misgegaan. Het kind (een volwassene) keert terug bij zijn adoptie ouders. Via verdekt spel proberen ze hem duidelijk te maken, wie zijn echte ouders waren en waarom het misging.

Boris

Boris

Eén speler (de verdachte) verlaat de zaal. De detective vraagt het publiek om een misdaad, een lokatie en een motief. Dan komt de verdachte terug. Via ondervragen, moet de detective de verdachte duidelijk maken, waar hij van verdacht wordt. Om zijn ondervraging kracht bij te zetten, kan hij de onzichtbare Boris te hulp roepen. De verdachte speelt dan enkele seconden, alsof of hij gemarteld wordt.

Cluedo

Cluedo

Drie spelers verlaten de zaal. De overgebleven speler (eerste speler) vraagt aan het publiek een beroep, lokatie en een moordwapen (willekeurig voorwerp). (De volgorde is alfabetisch.)

Als de gegevens nog een keer (zachtjes) herhaald zijn, komt de tweede speler terug. Via gebaren, geluiden en jabbertalk (nep-praten) probeert de eerste speler de gegevens in de juiste volgorde door te geven. De tweede speler speelt de eerste speler na, en als hij/zij denkt te weten wat het is, geeft hij de eerste speler een hand. Als hij weet wat het moordwapen is, dood hij de eerste speler met dit voorwerp. De eerste speler gaat zitten en de derde speler komt op. Het proces herhaalt zich, tot ook de vierde speler van de derde speler de gegevens heeft gezien.

N.B. de gehele tijdsduur van deze spelvorm is 3 minuten, dan wordt door de rechters afgeblazen.

Variant: Blinde cluedo. Deze gaat net als een gewone cluedo, alleen zijn nu alle spelers nu geblindoekt.

Datingshow

Ken je de spelshow “Op Goed Geluk” nog? Die met Carry Tefsen (oorspronkelijk dan, later presenteerde zo’n kerel het) en zo’n waaier waar achter de heren of dames zaten die de kandidaat dan niet kon zien? Zo ja, of zo nee, de datingshow…

Deze game wordt gespeeld met vier of vijf spelers. Eén speler is de kandidaat die een date zoekt: hij of zij zit vooraan, neus naar het publiek. De drie dates zitten op stoelen erachter, eveneens neus richting publiek. De drie dates vragen vooraf aan het publiek wie of wat ze zijn (bijvoorbeeld een bungeejumper, een indiaan, een travestiet, een gehandicapt konijn, Irene Moors, et cetera). De kandidaat mag daarna, zonder de dates te zien, hen vragen stellen. De dates hinten in hun antwoorden, en in reacties op elkaar, naar wie of wat ze zijn. De kandidaat bepaalt na enige tijd óf hij/zij met iemand op date gaat, en waarom dan.

Zijn er meer dan vier spelers, dan kan de vijfde optreden als showmaster, om zo te zorgen dat de vaart in het spel blijft.

Muzikale variant: De drie kandidaten krijgen een muziekstijl en zingen hun antwoord.

Deze game is ook bekend als Op Goed Geluk.

(zoals gezien bij de Lama’s)

Day after

Day after

Eén speler verlaat de zaal. De tweede speler vraagt aan het publiek een bekende persoon. Dan komt de eerste speler terug en verlaat de tweede speler de zaal. De eerste speler vraagt ook een bekende persoon. De tweede speler keert terug. Daarna begint een scène, waarin twee bekende personen na een wilde nacht naast elkaar wakker worden. Zij weten wie de ander is, maar ze weten niet hun eigen identiteit. Het is de bedoeling om te weten te komen, wie je speelt.

Detective (film noir)

Een speler gaat de zaal uit. Uit het publiek wordt een motief voor een moord gevraagd en wie de moord begaan heeft. Wie de spelers zijn en wat ze verder met de moord te maken hebben wordt expliciet niet gevraagd.

De eerste speler komt weer de zaal in en zal detective spelen in film noir stijl, dus met veel terzijdes waarin hij even het publiek deelgenoot maakt van zijn gedachtes. De overige spelers worden in de loop van het verhaal geïntroduceerd wanneer nodig. Ook eventueel bewijsmateriaal wordt ter plekke verzonnen en goedgepraat.

Het eventuele doel van de game is dat de detective het motief en de moordenaar raadt.

Deze game is verzonnen door Patio 8.

Dierenarts

Dierenarts

De dierenarts verlaat het toneel en hoort niet welke dieren en bijbehorende kwalen de overige spelers krijgen toegewezen. De dierenarts komt terug en ontvangt in zijn praktijk de mensen met dierlijke trekken (en kwalen). Hij moet tijdens het spel erachter komen welke dieren het publiek aan de spelers hebben meegegeven.