Dit vinden we leuk

Bij een ‘Dit vinden we leuk’ speelt het team de zelfde game als de tegenstander zojuist gespeeld heeft.

Characters

In de game Characters wordt gevraagd om een grote locatie waar veel mensen komen. Er worden een aantal scenetjes gespeeld met zoveel mogelijk verschillende karakters die als enige overeenkomst hebben dat ze op dezelfde locatie aanwezig zijn.

Een plaat en zijn verhaal

De scene zal ingeleid worden door de muzikant die een (deel van) een lied speelt en zingt. Geïnspireerd door dit lied zal er vervolgens een vrije scene gespeeld worden. Om het verhaal mooi rond af te sluiten is het mooi als de muzikant hem ook weer met hetzelfde lied afsluit.

 

Deze game is in 2014 bedacht door Louis Meijer van de Meneertjes voor het Maestro toernooi.

Bureaucratie

Bureaucratie

Gebaseerd op het verschijnsel bureaucratie, waarbij vaak veel handelingen moeten worden uitgevoerd om een bepaald doel te bereiken.

Er wordt een doelhandeling gevraagd (bv. tandenpoetsen) en één of twee andere handelingen (bv. appels plukken) die schijnbaar niets met de eerste handeling te maken hebben. In de scène die daarop gespeeld wordt blijkt dat de doelhandeling fysiek niet uitgevoerd kan worden zonder de andere handeling(en) eerst uit te voeren. Bijvoorbeeld: er is geen tandpasta en om zelf tandpasta te maken is er appelmoes nodig en moet je dus appels plukken. Het is mooier als er echt een fysieke afhankelijkheid is (dus niet “Hier op het bordje staat dat het moet”).

Afhankelijk van de gewenste lengte van de scène kun je je alleen op de handelingen focussen of er een uitgebreide free impro omheen bouwen.

Voor het eerst gespeeld door Pro Deo Wit op het NSK 2004.