Boek Film Musical

Bij de Boek Film Musical wordt er een verhaal verteld in drie verschillende vormen. Er wordt begonnen met het boek; een  aantal spelers vertelt, alsof hij/zij het uit een boek voorleest, een stukje van het verhaal. Als de opzet van het verhaal er is wordt er ‘Film’ geroepen, waarna het verhaal uitgespeeld gaat worden. Op een gegeven moment kan er ‘Musical’ geroepen worden en wordt er in de stijl van een musical met veel zang en dans naar een einde van het verhaal gewerkt.

Origine: De Vereeniging, NTT 2014

3-Headed Musical Star

Bij de 3-Headed Musical Star wordt er een musical gespeeld, waarbij iedere keer als er iemand gaat zingen er twee extra hoofden bij poppen en er woord voor woord gezongen wordt. Gezien deze vorm al vrij snel veel spelers benodigt, kun je de spelers van de andere partij vragen mee te helpen.

BLØF of Boeijen

Bij deze game wordt er een scene gespeeld, waarbij er van de kant ‘Boeijen’ of ‘BLØF’ geroepen kan worden. In geval van Boeijen moet er een goed doordachte tekst gezongen worden die alleen totaal niet te verstaan is. In geval van BLØF volgt er een mooi gezongen lied waar alleen niemand iets van begrijpt.

Origine: De Firma, NTT 2016

Dit is een lied

Bij de Dit is een lies wordt er een scene gespeeld waarbij er van de kant, door de spelers zelf of door de rechters,  geroepen kan worden ‘Dit is een Lied’. Op dat moment moet er een lied gezongen worden over wat er op dat moment in de scene gaande was.

Duolala

Bij de Duolala wordt er op elk moment dat er twee spelers op het podium zijn gezongen. Zijn er meer of minder spelers, wordt er gewoon gespeeld.

Een plaat en zijn verhaal

De scene zal ingeleid worden door de muzikant die een (deel van) een lied speelt en zingt. Geïnspireerd door dit lied zal er vervolgens een vrije scene gespeeld worden. Om het verhaal mooi rond af te sluiten is het mooi als de muzikant hem ook weer met hetzelfde lied afsluit.

 

Deze game is in 2014 bedacht door Louis Meijer van de Meneertjes voor het Maestro toernooi.

Ballade

Lied in een bepaalde stijl, waarin meestal een heroische gebeurtenis wordt bezongen

Ballet

Gedanste vrije improvisatie

Bard

Eén speler vertelt een verhaal door het te zingen met korte rijmen, de overige spelers beelden dit uit. Zij nemen soms het verhaal over. Zo ontstaat een wisselwerking tussen verteller en speler. Veel gebruikte elementen in de verhalen zijn onder andere hoofdstukken en flashbacks.

De Bard is een variant op de game Typewriter, ook bekend als Verhalenverteller.

Big Apple

Musical

Een vrije improvisatie, waarbij af en toe een lied gezongen wordt.

Variant: Metropool/Big Apple
De musical speelt zich af in een grote stad. Gevraagd wordt welk stad dit is of wat voor een soort groepering er zich in deze stad bevindt (bedacht door team Appel tijdens het lustrumtoernooi van Pro Deo).

Deze game is ook bekend als Metropool en Big Apple.

Blues

Blues

Lied in bepaalde muziekstijl (blues), dat vrijwel altijd over een vervelende of droevige gebeurtenis in een mensenleven hoort te gaan.

Datingshow

Ken je de spelshow “Op Goed Geluk” nog? Die met Carry Tefsen (oorspronkelijk dan, later presenteerde zo’n kerel het) en zo’n waaier waar achter de heren of dames zaten die de kandidaat dan niet kon zien? Zo ja, of zo nee, de datingshow…

Deze game wordt gespeeld met vier of vijf spelers. Eén speler is de kandidaat die een date zoekt: hij of zij zit vooraan, neus naar het publiek. De drie dates zitten op stoelen erachter, eveneens neus richting publiek. De drie dates vragen vooraf aan het publiek wie of wat ze zijn (bijvoorbeeld een bungeejumper, een indiaan, een travestiet, een gehandicapt konijn, Irene Moors, et cetera). De kandidaat mag daarna, zonder de dates te zien, hen vragen stellen. De dates hinten in hun antwoorden, en in reacties op elkaar, naar wie of wat ze zijn. De kandidaat bepaalt na enige tijd óf hij/zij met iemand op date gaat, en waarom dan.

Zijn er meer dan vier spelers, dan kan de vijfde optreden als showmaster, om zo te zorgen dat de vaart in het spel blijft.

Muzikale variant: De drie kandidaten krijgen een muziekstijl en zingen hun antwoord.

Deze game is ook bekend als Op Goed Geluk.

(zoals gezien bij de Lama’s)