Bedrijfsdeur

De Bedrijfsdeur is een combinatie tussen de Soap en de Draaideur. Je speelt hierbij zoals in een draaideur steeds met de twee spelers die vooraan staan en er kan door gewisseld worden door een +1, -1 etc. Echter zijn alle scene’s aan elkaar gekoppeld omdat ze bij eenzelfde bedrijf plaatsvinden en dezelfde speler in verschillende scenes toch hetzelfde karakter is.

Binnenwereld

De Binnenwereld is een game waarbij tijdens de scene de binnentaal van een karakter geuit kan worden. De Jonge Woudlopers hebben dit gedaan door een lamp boven iemands hoofd te houden en de rest van het licht uit te laten gaan voor een erg theatraal beeld. Met de lamp boven je hoofd kon je je innerlijke stem geluid geven en eventueel kon een andere speler je nog een verdiepende vraag stellen.

De game is bedacht door de Jonge Woudlopers voor het NTT 2016

Zitten staan liggen hurken

Zitten staan liggen hurken

Er mag maar één iemand op het podium ZITTEN, één iemand STAAN, etc. De scène wordt interessant als er veel wisselingen zijn en in elk geval even vier spelers tegelijk op het toneel zijn. Let op dat de wisselingen wel logisch zijn in het verhaal. Voer de standen duidelijk uit zodat publiek en spelers goed zien wie welke stand heeft.

NB. Ook als je je verplaatst doe je dit in één van de basishoudingen.

Variatie 1. De zonnebrillengame – Elke speler heeft een zonnebril en in plaats van zitten staan liggen hurken bedenk je vier standen voor de zonnebril. Leuk ‘s zomers buiten, leg wel goed uit aan het publiek en zorg dat het geen rotzooi wordt (…).

Lijkt erg veel op Staan-buigen-zitten.

Ballet

Gedanste vrije improvisatie

Britse opening

Britse opening

In de Britse opening mag pas gepraat worden als alle spelers op het podium staan. In de praktijk betekent dat, dat de spelers een voor een het speelvlak op komen en een handeling inzetten (vraag bijvoorbeeld een locatie). De spelers nemen de tijd om zo een sfeerbeeld op te bouwen, waarin onderlinge contacten gaan ontstaan.

De bedoeling van deze opening is om uit dit stille spel iets te laten ontstaan. Pas dan mag er gepraat worden. Een enorm leerzame opening voor teams die vaak in gebabbel verzanden.

Variant: Franse opening
De Franse opening is ontstaan uit de letterlijke omkering van de Britse opening: je mag pas opkomen als iedereen heeft gepraat. Dit kun je het beste aanpakken door in het begin met alle spelers achter het gordijn te gaan staan. De spelers vormen een familie en het speelvlak voor het gordijn is een bepaalde ruimte in het huis. De spelers bevinden zich aanvankelijk buiten deze ruimte, maar het publiek hoort hen wel praten. In deze gesprekken worden de personages ingezet en het eerste spelaanbod.

Vervolgens kunnen de spelers tijdens de scène de kamer inwandelen en daar iets gaan doen. Hierin kan naar hartelust gevarieerd worden. Spelers kunnen naar binnen en weer naar buiten lopen, het accent van de scène kan zich verplaatsen tussen het speelvlak en achter het gordijn.

Bedacht door team Kaneel tijdens het lustrumtoernooi van Pro Deo.

Deze game is ook bekend als Franse opening.

Dans op poëzie

Dans op poëzie

Bij deze tamelijk abstracte game is er een dichter die gedurende de scène een (dadaïstisch) gedicht maakt. De overige spelers beelden dit al dansend uit.

Variatie 1. De dansers dichten zelf hun dans aan elkaar

Diapresentatie

Diapresentatie

Een expert vertelt een verhaal aan zijn publiek. Om dat verhaal duidelijker te maken, gebruikt hij enkele plaatjes die door zijn medespelers worden neergezet (Tableau vivant). Via een langgerekt Kli-i-i-i-i-k geeft hij aan, dat de spelers van houding moeten veranderen voor het volgende plaatje. N.B.: tijdens dit klik-zeggen is het mooi, als het licht even uitgaat, of het publiek zijn ogen sluit. Beide vooraf oefenen.

Variant 1: Men kan inzoomen op onderdelen van de dia. De speler om wie het gaat komt dan naar voren en probeert zijn houding nog iets uit te vergroten.

Variant 2: Men kan ook werken met bewegende beelden, die (eventueel versneld) voor- of achteruit gespeeld kunnen worden. In dit geval spreekt men van een Videopresentatie.

Variant 3: Wanneer men naast dia’s en video ook nog geluid maakt van geluidsfragmenten spreekt men van een Multimediapresentatie.

Variant 4: Er zijn twee presentatoren. De andere twee spelers bewegen tot het moment dat Klik gezegd wordt. Dan bevriezen ze hun houding, waarna na een korte toelichting van hun houding de beweging weer mag worden voortgezet tot de volgende klik. Doel is om meer onverwachte dia’s te krijgen. Deze vorm heet ook wel de Bewegende dia.

Doventolk

Doventolk

Twee spelers hebben een interview of discussie. Een derde speler beeldt dit door middel van zelfverzonnen gebaren (doventaal) uit.

N.B. geef de tolk de tijd om de gesproken tekst uit te beelden. Pas eventueel je snelheid aan.

Dynamische driehoek

Dynamische driehoek

Drie spelers gaan in een driehoek staan, de driehoek wijst naar het publiek (dus een speler staat voor en de twee anderen meer naar achteren. De speler die vooraan staat begint een verhaal te vertellen dat hij ook uit probeert te beelden. De twee andere spelers imiteren op hetzelfde moment deze bewegingen, inclusief bijbehorende gezichtsuitdrukkingen, etc.

De driehoek blijft altijd in tact, maar kan wel verschuiven. Op een gegeven moment wordt er doorgedraaid: de voorste speler gaat naar rechtsachter (vanuit het publiek gezien), rechtsachter wordt linksachter, en linksachter komt vooraan te staan, en neemt het verhaal over. De voorste speler is dus de verteller en de achterste spelers ondersteunen de verteller in beeld, maar niet in tekst.