Zingen

Zingen

Zingen is natuurlijk een goed middel om de stem los te maken, maar de aangepaste ademhaling brengt ook wat rust in het lijf. Het is handig om van tevoren kort enkele buikademhalingsoefeningen te doen.
Enkele mogelijkheden om samen te zingen:

iedereen zingt gewoon tonen (klinkers) waarbij in hoogte, klank en volume gewisseld kan worden en wellicht mooie akkoorden ontstaan;
een geïmproviseerde blues, smartlap of andere stijl, waarbij de coupletten solo’s zijn en het refrein met z’n allen wordt gezongen;
een canon, waardoor ook het concentratievermogen aangesproken wordt.