Staan-buigen-zitten

Staan-buigen-zitten

Scène waarbij steeds één speler staat, één speler zit en één speler gebogen staat. Als een speler van houding verandert, moet één van de andere spelers zijn houding overnemen.

N.B. gebruik twee stoelen, anders is het erg moeilijk voor een niet zittende speler om de zittende speler af te wisselen (al mag op de grond zitten ook).

Variant: men kan ook nog een vierde speler toevoegen, die moet liggen.