Spacejump

Spacejump

Alle spelers vragen een gegeven, bijvoorbeeld beroemde personen. Als de eerste speler opkomt, draait het verhaaltje om zijn gegeven. Komt de tweede speler op, dan spelen beide spelers in het verhaal van de tweede speler. Dit herhaalt zich bij de derde en vierde speler.

Zijn alle spelers op, dan vertrekt als eerste de vierde speler. We keren dan terug in het verhaal van de derde speler. In het verhaal van de derde speler moet dan ondertussen wel een tijdssprong zijn geweest. Hetzelfde herhaalt zich bij het vertrek van de derde en tweede speler.

N.B. de houdingen worden in de scènes overgenomen.