Shift

Shift

Er worden vier scenes gespeeld. Je staat in een vierkant. Eerst krijgt het duo
dat vooraan staat een gegeven. Daarna zegt iemand (bijv. een rechter) shift
left. Je draait naar links en het duo dat nu vooraan staat krijgt een gegeven.
Zo ga je door totdat ieder koppel een gegeven heeft en je kunt gaan spelen.
Tijdens het speel wordt er geregeld shift left en shift right geroepen, zodat elke scene uitgespeeld wordt.