Opzetten, afmaken

Opzetten, afmaken

Het ene team zet een scène in een van tevoren afgesproken tijd (bijvoorbeeld een minuut) op. Het andere team neemt vervolgens de houdingen over en speelt de scène in een even lange tijd tot een einde.

N.B. deze scène wordt vaak gebruikt om bij een eventueel gelijkspel te beslissen. Hij kan ook als openingsspelvorm gebuikt worden.