Klachtenbureau

Klachtenbureau

Eén speler (de klant) verlaat de zaal. Men vraagt aan het publiek een voorwerp (en eventueel, wat daar aan mankeert). Een speler (of meerdere spelers) zetten het klachtenbureau van een grote winkel neer. Dan komt de klant terug (meestal in een sterk typetje). Via allerlei handelingen en zinnen probeert hij er achter te komen, waarom zijn voorwerp het niet doet. N.B. blokkeren mag niet.