Hoogste status

Hoogste status

Twee spelers, van elk team 1, spelen een vrije improvisatie, waarbij de jury bepaald wie van de twee de hoogste status heeft.

Variant: laagste status: De spelers proberen in dit geval een zo laag mogelijke status te spelen.