Bureaucratie

Bureaucratie

Gebaseerd op het verschijnsel bureaucratie, waarbij vaak veel handelingen moeten worden uitgevoerd om een bepaald doel te bereiken.

Er wordt een doelhandeling gevraagd (bv. tandenpoetsen) en één of twee andere handelingen (bv. appels plukken) die schijnbaar niets met de eerste handeling te maken hebben. In de scène die daarop gespeeld wordt blijkt dat de doelhandeling fysiek niet uitgevoerd kan worden zonder de andere handeling(en) eerst uit te voeren. Bijvoorbeeld: er is geen tandpasta en om zelf tandpasta te maken is er appelmoes nodig en moet je dus appels plukken. Het is mooier als er echt een fysieke afhankelijkheid is (dus niet “Hier op het bordje staat dat het moet”).

Afhankelijk van de gewenste lengte van de scène kun je je alleen op de handelingen focussen of er een uitgebreide free impro omheen bouwen.

Voor het eerst gespeeld door Pro Deo Wit op het NSK 2004.

Gamesoort: , ,